Unitas – Ondrej Jób

Radikálne novinky v Bratislave: NOVÁ DOBA a UNITAS. Ako postaviť dôstojné bývanie pre najslabšie vrstvy obyvateľstva? Pre architektov okolo roku 1930 to bola jedna z kľúčových otázok. Osobnosti avantgardy navrhli v Bratislave nové bytové domy s prvkami kolektívneho bývania na Vajnorskej a Šancovej ulici. Dodnes sú považované za míľniky slovenskej architektúry. Na nových grafikách ich zobrazil dizajnér Ondrej Jób. Použil pri tom odvolávky na modernistický dizajn – geometria, purizmus a rotácia prvkov. Za vznikom oboch bytových súborov stojí Friedrich Weinwurm, jeden z našich najprogresívnejších architektov, a jeho kolega Ignác Vécsei. Obaja boli židovského pôvodu. Zahynuli za nevyjasnených okolností počas druhej svetovej vojny. Unitas vyrástol ako prvý. Bol to „mohutný experiment sociologický“. Oba projekty by však nevznikli bez štátnej podpory. Československá republika nabádala ľudí k spájaniu sa do stavebných družstiev. A takýmto družstvám pokrývala pôžičky na väčšinu stavebných nákladov. Vďaka tomu vznikli tisíce bytov. Aj dnes by bolo dobré nadviazať na túto tradíciu družstevníctva. Unitas bol postavený v rokoch 1930 až 1931. Architekti zvolili pavlačový typ bytových domov a usilovali sa o typizáciu prvkov. Priniesli nový pohľad na tvorbu mesta tým, že zástavbu navrhli v riadkoch. Do povrchovej úpravy fasád sa premietla nosná konštrukcia z oceľobetónového skeletu. Nová doba bola postavená v troch etapách s rokmi dokončenia 1934, 1936 a 1942. Na dostavbe tretieho bloku sa už židovskí architekti nemohli podieľať. Okrem hygienického a materiálového štandardu bola Nová doba miestom prvého použitia oceľového skeletu na bytovú výstavbu v našom kontexte. Mal priniesť rýchlejšiu montáž, unifikáciu a tým zníženie nákladov. „Presun záujmu architektúry od indivídua ku kolektívu.“

315. grafika
2–farebná risografia
44 x 31 cm
papier Munken Pure Rough, 170 g/m²
vydané 26. 6. 2023
predajný náklad 200 ks
Grafika je vypredaná, dotlače nerobíme.

Updating…
  • Žiadne produkty v košíku.