Petržalka-Háje – Jozef Gľaba

Petržalka nebude sídliskom v tradičnom ponímaní, bude to sektor s celomestskými až nadmestskými funkciami. S takýmito ambíciami začala v roku 1973 výstavba najväčšieho sídliska v Československu pre zhruba 150 tisíc ľudí. Zámer rozšíriť Bratislavu na druhý breh Dunaja mal korene už v Rakúsko-Uhorsku a prvej Československej republike. Socialistický režim si predsavzal, že nová štvrť bude nielen najväčšia, ale najprogresívnejšia. Urbanistická súťaž bola vypísaná v roku 1967, v reformných časoch Pražskej jari. Projekty poslalo vyše osemdesiat tímov z celého sveta vrátane západných krajín. Porota ocenila päť návrhov, vrátane japonského, amerického a rakúskeho. Ich riešenia sa stali podkladom pre vypracovanie finálnej dokumentácie v bratislavskom Stavoprojekte u architektov Stanislava Talaša a Jozefa Chovanca. Situáciu zmenila invázia vojsk Varšavskej zmluvy. Reformné snahy boli potlačené, čo prinieslo ekonomické a technické obmedzenia aj pre architektov. Plán postaviť v Petržalke bohatú škálu domov bol zredukovaný na niekoľko variantov toho istého typu BA-NKS. Prvou etapou výstavby boli Háje, pomenované podľa prírodnej rezervácie Staré háje. Po obvode vznikli štrnásťpodlažné radové domy v tvare bumerangu, ktorý mal oddeliť centrum okrsku. Moderná centrálna os mala viesť popri Chorvátskom ramene, od dnešnej Bosákovej ulice až k Dunajskému nábrežiu. Za obalovou zástavbou je pásmo nižších bytových domov a niekoľko vežiakov so štrnástimi podlažiami. V strednej a juhovýchodnej časti Hájov sú školské a športové zariadenia, medzi nimi aj ovál dostihovej dráhy. Školy a materské škôlky boli postavené zároveň s bytmi, Dom kultúry Zrkadlový háj však meškal dlhých sedem rokov. Navrhli ho architekti Peter Janáč, Pavol Mrázek a Anna Dandárová s netypickým červeným prístreškom ako náznakom prechodu k postmoderne a dekonštruktivizmu. Zdržanie výstavby upriamilo pozornosť na zlyhania masovej výstavby a moderného urbanizmu.

305. grafika
4–farebná risografia
44 x 31 cm
papier Munken Lynx Rough, 170 g/m²
vydané 1. 1. 2023 (aj v knihe Panelové sídliská Bratislavy)
predajný náklad 200 ks
Grafika je vypredaná, dotlače nerobíme.

Updating…
  • Žiadne produkty v košíku.