Čierne diery: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska

Slovensko je krajinou zabudnutých pamiatok. Členovia združenia Čierne diery za nimi cestujú a snažia sa nadchnúť ľudí pre históriu starých tovární, baní a stratených sídiel. Dokumentujú miesta, ktoré už možno ďalšie generácie neuvidia. Kniha Čierne diery je výberom z ciest v rokoch 2014 až 2018 za starými továrňami, baňami a stratenými sídlami. Na zhruba 400 stranách obsahuje približne 100 lokalít. Nie je však náučnou literatúrou, atlasom ani encyklopédiou. Neobsahuje čísla strán ani register. Mapy zobrazujú len opisované lokality bez kontextu známych orientačných bodov. To všetko, aby sa čitatelia stratili podobne ako autori pri bádaní po Slovensku. Jediným navigačným systémom v knihe je trasa z mesta do mesta, z obce do obce bez jasného cieľa. Farebnosť knihy je odvodená od škály risografickej tlačiarne, ktorú Čierne diery používajú na tvorbu grafických listov architektúry. Úspešná séria sa stala poznávacím znakom združenia rovnako ako články na tému kultúrneho dedičstva. Kniha je vytlačená štyrmi žiarivými Pantone farbami: modrá, ružová, žltá a tmavá tyrkysová. Neobsahuje čiernu farbu. Posunutá vizualita dáva fotografiám zvláštnu snovú atmosféru – akoby zo starého časopisu. Zároveň zjednoducuje zábery, ktoré vznikli naprieč rokmi s rôznymi fotoaparátmi a rôznymi ambíciami – alebo bez nich. Dizajn knihy je postavený na výraznej typografii. Použité písma sú od slovenských autorov Ondreja Jóba, Sama Čarnokého a autorky Zuzany Uhalovej. Všetky texty sú netradične zalomené na stred, čo si vyžadovalo ručnú korekciu textov riadok po riadku. Stredová symetria sa objavuje aj v kompozícii fotiek a ich umiestnení do layoutu.
 Autorkou ilustrácií k rozhovorom je Daniela Olejníková, ktorá je od roku 2015 najaktívnejšou tvorkyňou v sérii grafík Čiernych dier. Kniha vyšla v celkovom počte 5000 kusov – v troch nákladoch, ktoré sa vypredali vždy za krátky čas. Po zmene situácie viacerých opisovaných stavieb sa autori rozhodli, že namiesto ďalšej dotlače napíšu voľné pokračovanie. V roku 2019 získala kniha Cenu Nadácie Tatra banky za umenie a Cenu profesora Martina Kusého, v roku 2020 Národnú cenu za dizajn.

Texty: Andrej Sarvaš, Martin Lipták, Miroslav Beňák
Grafický dizajn: Michal Tornyai
Ilustrácie: Daniela Olejníková
Písma: Ondrej Jób – Manual, Zuzana Uhalová – Voajér, Samo Čarnoký – Normatica
Prvé vydanie: november 2018 (1 000 ks)
Druhý náklad: február 2019 (2 000 ks)
Tretí náklad: apríl 2019 (2 000 ks)
Tlač a väzba: Finidr, Český Těšín
Papier: Munken Print Cream 15
Farby: Pantone 316 U, 801 U, 803 U, 812 U
Rozmer: 30 × 23 × 4 cm
Počet strán: ~ 400 (spočítajte si)

Updating…
  • Žiadne produkty v košíku.