Experimentálka – Jozef Gľaba

Experimentálka je s dvestopäťdesiatimi bytmi jedno z najmenších sídlisk Bratislavy. Nachádza sa medzi Krasňanmi a vidieckou zástavbou Rače. Štátny Stavoprojekt a mesto vytipovali tri rozličné tímy architektov, aby otestovali nové technológie, ktoré mali znížiť stavebné náklady, zvýšiť rýchlosť práce a zároveň zvýšiť flexibilitu pri dispozícii bytov. Výzvou bol tiež svahovitý terén, pretože dovtedajšie sídliská vznikali na rovine. Emil Vician, spoluautor oceňovanej Februárky, navrhol dlhý a úzky radový dom z liateho betónu. Nazvali ho schodiskový vzhľadom na to, že na každom podlaží boli len dva byty so schodiskovým jadrom. Karol Paluš, podpísaný pod socialistickým realizmom aj modernými vežiakmi na Miletičovej ulici, oslobodil fasády Experimentálky pre väčšie modernistické okná. Umožnil mu to priečny nosný systém radového domu. Zároveň otestoval aj fasádne panely z ľahkých penosilikátov. Štefan Svetko a Mária Krukovská spolupracovali už na sídlisku Februárka. Krukovská bola prvou ženou v bratislavskom Stavoprojekte. V Experimentálke spolu navrhli trinásťpodlažný dom z vákuovaného ocelobetónového skeletu a nového typu prefabrikovaných fasád. Vežiak mal byť pôvodne ústrednou figúrou medzi radovými domami, ktoré sa mali rozostúpiť ako vejáre po svahoch Malých Karpát. Postavená však bola len jedna časť smerom ku Krasňanom. Na opačnej strane vznikli neskôr tri bodové domy z overeného systému KTB 7, nadväzujúce na susedné sídlisko Barónka. Rovnako nebola dokončená ani úprava terénu pred výškovým domom a obchodné stredisko. Svetkov a Krukovskej vežiak museli kvôli havarijnému stavu plášťa na začiatku 80. rokov vysťahovať a odstrániť z neho profilované panely. Opustený skelet našiel využitie v novom tisícročí, autori prestavby však nenadviazali na jednoduchosť a vyváženosť pôvodného diela. Krátky dolet experimentov možno naznačila už socha Alexandra Trizuljaka – letiaca figúra s názvom Pozdrav zeme, ktorú ľudia prezývajú kozmonaut.

295. grafika
3–farebná risografia
44 x 31 cm
papier Munken Lynx Rough, 170 g/m²
vydané 1. 1. 2023 (aj v knihe Panelové sídliská Bratislavy)
predajný náklad 200 ks
Grafika je vypredaná, dotlače nerobíme.

Updating…
  • Žiadne produkty v košíku.